Właściciele Autorskiej Pracowni Projektowej "MARDO" ukończyli studia na Politechnice Wrocławskiej w 1981r. Po kilku latach pracy w państwowych biurach projektów rozpoczeli samodzielną działalność w budownictwie zakładając spółkę.

   "MARDO Spółka z O.O. " od 1989r. prowadzi działalność projektową i wykonawczą.

   Pracownia nasza oferuje swoje usługi w zakresie wykonywania pełnej, wielobranżowej dokumentacji budowlanej i projektów wnętrz.

W zespole projektowym na stałe zatrudnieni są następujący projektanci :
 1. mgr inż. Zbigniew Donocik - uprawniony projektant w specjalności konstrukcyjno budowlanej (od 1985r) + uprawnienia do projektowania konstrukcji w obiektach zabytkowych
 2. mgr inż.Bożena Donocik - uprawniony projektant w specjalności konstrukcyjno budowlanej (od 1988r)
Zespół swoje projekty opracowuje przy użyciu następującego licencjonwanego oprogramowania inżynierskiego:
 • AUTOCAD LT 2000
 • Pełny pakiet oprogramowania inżynierskiego ROBOT Millenium (statyka + wymiarownie elementów konstrukcyjnych- żelbet , drewno, stal) firmy Robo BAT Kraków
 • PlaTo 3.0PL - program do kompleksowego projektowania układów belkowo stropowych - firymy INTERsoft Łódź
 • MicroFe 7.21 program do kompleksowego projektowania przestrzennych układów prętowo-powłokowych - firymy INTERsoft Łódź
 • FSW - analiza płaskich konstrukcji prętowych - autorstwa dr inż. Kazimierza Myśleckiego
 • Pakiet programów FUNDAMENTY (ława , stopa, osiadanie) - firmy GeoSoft z Wrocławia
 • Inne programy firm specjalizujących się w konstrukcjach budowlanych ( HILTI , DEHA, HALFEN, Reynaers )
   W czasie naszej długoletniej działalności zespół projektowy opracował projekty i nadzorował wykonanie wielu obiektów budownictwa ogólnego , przemysłowego i rolniczego .

W ostatnich latach głównymi obiektami w projektowaniu których braliśmy udział to :
 • budynki mieszkalne
 • budynki biurowe
 • kryte baseny
 • stalowe hale pawilonów handlowych i magazynowych
 • obiekty przemysłowe


ZAPRASZAMY